Banken «hime» stiller opp

Samarbeidsmøte med Andebu Sparebank

Det er alltid hyggelig å treffe representanter for vår lokale bank og  vår hovedsponsor når vi skal reforhandle og drøfte videre støtte og samarbeid mellom banken og  idrettslaget. Vi har nå gjennomført møte med banksjef Børre Grovan og kommunikasjons- og markedssjef Øyvin Hansen. 

I år hadde vi møte i idrettslagets klubblokaler, og leder i idrettslaget, Gunnbjørn Tangen kunne informere om lagets planer framover, og ikke minst økonomien rundt de ulike prosjektene.

Ett av våre viktigste prosjekter i 2021 er å bytte til LED-lys i lysløypa på Håsken. Denne finansieringen er nå i boks takket være tilskudd fra banken. En utskifting betyr bedre lys og ikke minst en besparelse som fører til mindre strømforbruk og med det mindre utgifter for laget.

Det er all grunn til å rose og takke banken for velvillighet og et godt samarbeid.

Gunnbjørn, Børre og Øyvin

Legg igjen en kommentar