Om oss

iMageWithFallbackAndMagikAndS3

Andebu IL

Andebu Idrettslag ble stiftet 6. Februar 1919 ( Het da Andebu Skiklubb) I starten bestod klubben av en sommeridrettsgruppe og en vinteridrettsgruppe. Idag er vi er et fleridrettslag med Fotball, Ski, Friidrett og Orientering.

Leder i idrettslaget: Gunnbjørn Tangen, telefonnummer:  913 07 871

admin-ajax-276x135

Klubbens lov

Lov for Andebu Idrettslag, stiftet 06.02.1919, med senere endringer, senest av 11.03.2014 godkjent av Vestfold idrettskrets den 09.04.2014.

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett og friluftsliv i sunne former organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.