Økonomisk støtte

Trenger du økonomisk støtte for å delta i Andebu Idrettslags aktiviteter?

Andebu IL ønsker at flest mulig skal ha anledning til å være med på våre ulike aktiviteter. Derfor er all trening og deltagelse i ski og orientering gratis for alle som ikke selv har inntekt. Fotballgruppa har ingen treningsavgift for barn til og med ti år.

Det eneste som må betales, er en medlemskontingent til laget på kr. 200,- pr. år. Dette har med registrering i AIL og tilskuddsordninger fra sentralt hold å gjøre.

Andebu IL har nå et «støttefond». Dette gjør at vi kan tilby gratis aktiviteter for de som trenger dette av økonomiske grunner. Dette er midler som kan dekke medlemsavgift, treningsavgifter, utstyr, reise til cuper og turer i regi av Andebu Idrettslag.

For å komme inn under ordningen, må du som forelder/foresatt, ta kontakt med Bjørn Aamodt, mail: bjorn.aamodt@gmail.com eller tlf. 930 80 303, så vil dere motta et søknadsskjema som må fylles ut og sendes meg. Jeg vil da ta kontakt slik at vi får de nødvendige opplysninger som trengs for evt. utbetaling. Alle opplysninger jeg mottar, vil være taushetsbelagt, og det vil være et begrenset antall personer i idrettslaget som vil bli involvert i behandlingen av søknaden.

Tildelingen er på maks kr. 2.500 pr. utøver og gjelder for ett år av gangen.

Andebu Idrettslags motta er:

Ingen skal oppleve å ikke delta i våre aktiviteter pga. økonomi.

Med hilsen

Bjørn Aamodt

Nestleder/sekretær AIL

Legg igjen en kommentar